Политика за поверителност на личните данни

Duzina.com в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

 

Duzina.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Данните, предоставени по време на регистрацията и закупуването на ваучер са видими за фирмата-собственик на сайта, както и за изпълнителя на услугата. Предоставените от потребителя данни се ползват само за целите, посочени в общите условия, както и за коректно предоставяне на избраната услуга.