Общи условия

Duzina.com e платформа за онлайн закупуване на туристически и пътнически услуги на промоционални цени под формата на групово пазаруване.

 

Собственик на Duzina.com е  Дискавър ЕООД с ЕИК: 131399018  със седалище и адрес на управление: ул. Стефан Малинов, 1, гр. София, e-mail: info@duzina.com  

 

I. Термини

 

II. Права и задължения на страните

 

1. С посещението на уебсайта duzina.com всеки потребител автоматично се съгласява с публикуваните Общи условия за ползване на сайта. Общите условия представляват виртуален договор между всеки посетител на сайта и юридическото лице, собственик на сайта. Собственикът на сайта има право да промени общите условия за ползването му по всяко време, без предварително предизвестие. Промяната не се отнася до условията по вече закупени ваучери. В случай на промяна, всеки посетител на сайта автоматично се съгласява с направените промени.

 

2. Duzina.com не носи отговорност за:

 - съдържанието на публикуваните оферти

 

 - в случай, че трето лице се възползва от закупения ваучер, като използва потребителското име и парола за достъп до платформата без знанието на потребителя

 

 - некоректно поведение на трети лица (физически и юридически лица), което води до щети (включително и неправомерно ползване на информация, текстове и снимки с авторски права)

 

 - подвеждаща информация от други сайтове и реклами, които водят към duzina.com чрез банери, препратки и др.

 

 - вреди в резултат на липса или прекъсване на интернет достъп

 

 - вреди, причинени на потребителите на сайта, с изключение на такива, които са резултат от умишлени действие на фирмата-собственик на сайта.

 

3. Закупуването на услуги през сайта става след предварителна регистрация с потребителско име и парола. Регистрираното потребителско име се използва единствено за достъп до потребителския профил в duzina.com и от него не произтичат никакви други права.

 

4. Duzina.com не носи отговорност за истинността на предоставената по време на регистрация информация, както и на такава, която се променя след направена регистрация. Duzina.com не е отговорна за това, дали избраното потребителско име и информация в профила засягат правата на трети лица (право на име и други лични права), запазена марка, търговско наименование или друга интелектуална собственост.

 

5. Потребителят на сайта се задължава да спазва законите на Република България, закони на други държави (в случаите когато е необходимо тяхното прилагане), както и Общите условия за ползване на duzina.com.

 

6. Потребителят следва да спазва чужди имуществени и неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.

 

7. Потребителят следва да съдейства за правилното функциониране на системата и в случай, че открие несъответствие или нарушение, незабавно да уведоми duzina.com

 

8. Потребителят няма право да се представя за друго лице и да заблуждава относно самоличността си.

 

9. Потребителят следва да спазва настоящите общи условия и да не извършва злоумишлени действия.

 

10. Потребителят може да извлича, възпроизвежда, публикува и разпространява чрез технически средства информацията, предоставена в сайта само в случаите в които това е изрично уговорено със фирмата-собственик на duzina.com

 

11. Потребителят е отговорен за всички действия и комуникации (включително и неразрешено използване), извършвани през неговия потребителски профил.

 

12. В случай на неразрешено използване на потребителски профил или евентуално предполагаемо нарушение на сигурността Потребителят следва незабавно да уведоми duzina.com.

 

13. Duzina.com не носи отговорност в случай на открадната парола, откраднат потребителски профил, неоторизирано ползване на закупен ваучер, изтекла информация относно потребителя. Всички щети породени от гореописаните случаи са за сметка на Потребителя.

 

 

III. Как да си закупите услуга от duzina.com

 

1. Всяка от предлаганите услуги съдържа подробно описание, цена и отстъпка. Всички обявени цени са в български лева и включват ДДС (когато нормативната уредба изисква начисляването му).

 

2. Закупуването на услуга от duzina.com става чрез заплащане на ваучер за избраната от вас услуга.

 

3. За да заплатите избраната от вас оферта е необходимо да имате регистрация в сайта.

 

4. Заплащането може да стане чрез един от следните методи:

 

 - В брой в офиса на фирмата доставчик на услугата

 

 - По банков път – на посочената банкова сметка. Всички разходи за извършване на превода са за сметка на Потребителя.

 

 - С кредитна или дебитна карта – приемаме плащания с VISA, VISA Electron, MasterCard или Maestro. В случай, че изберете този вид плащане ще бъдете пренасочени към системата на БОРИКА, която гарантира сигурността на извършения превод. Duzina.com няма достъп до картовите данни на Потребителя. Условията за обслужване на транзакции с банкови карти са неразделна част от Общите условия за ползване на сайта.

 

5. След като заплатите избраната от Вас услуга ще намерите ваучера в потребителския си профил.

 

6. Закупуването на ваучер не гарантира ползането на услугата.

 

7. Всяка предлагана услуга има конкретна специфика. В този смисъл възможността за отказ от закупен ваучер и възстановяване на заплатената сума зависи от конкретните условия за анулация на закупената услуга, посочени в подробното описание на офертата.

 

8. За да гарантирате ползването на услугата е необходимо да направите резервация във фирмата-доставчик. Резервация може на направите по електронен път – чрез бутон резервирай на конкретната оферта в сайта, по мейл – info@discover.bg, както и на място в офиса на агенцията. Задължително условие е в хода на резервацията да посочите номера на закупения ваучер за отстъпка!

 

9. Резервацията за всяка услуга е свързана със запознанство и приемане на конкретните общи условия, свързани с нея, както и със задължението да сключите договор за организирано пътуване с доставчика на услугата (когато това е необходимо). Duzina.com не е страна по договора.

 

10. В случай, че избраната от Вас оферта не може да бъде потвърдена или избраното пътуване е анулирано, заплатената от вас сума ще ви бъде възстановена в пълен размер в срок от 1 до 3 работни дни, без да се брои деня на плащане от страна на клиента. Връщането на сумата се извършва по начина, по който е платена. Банковите такси при възстановяване на суми по заплатени ваучери за превод в България е за сметка на Доставчика на услугата, а извън България – за сметка на Потребителя.

 

11. Доставчикът на услугата е длъжен да обслужи потребител, закупил ваучер за конкретна услуга, с изключение на следните случаи:

 

 - Потребителят е поставен под запрещение

 

 - Доставчикът си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според него или друго оторизирано от него лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори. При такъв случай, Доставчикът на услугата възстановява внесените суми в пълен размер. Същевременно, Достъвчикът на услугата не дължи обяснение на клиента за това действие.

 

 - Потребителят има забрана да влиза в конкретна държава

 

 - Потребителят не притежава необходимите лични документи за ползване на услугата

 

 - Срокът на валидност на ваучера е изтекъл

 

 - Потребителят иска да го замени за друга услуга

 

12. Закупеният от потребителя ваучер е валиден за конкретна оферта и не може да бъде използван за друга оферта, предлагана от доставчика.

 

13. В потребителския Ви профил се съхраняват всички закупени от вас ваучери.

IV. Допълнителни условия

 

От 15.2.2016 към Европейската комисия е активна платформа за извънсъдебна медиация за решаване на спорове, свързани с онлайн поръчки  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG